Pulizia generale

Estirpazione erbacce, pulizia di piazzali e viali, pulizia muri da infestanti